National Anthem

National Anthem

Jana-Gana-Mana-Adhinayaka,

Jaya he

Bharata – Bhagya – Vidhata

Punjab- Sindhu – Gujarata – Maratha

Dravida-Utkala-Banga

Vindhya- Himachala- Yamuna- Ganga

Uchhala- Jaladtha Taranga

Tava Subha Name Jage

Tava Subha Ashisa Mage

Gahe Tava Jaya Gatha

Jana -Gana -Mangala Dayaka, Jaya He

Bharata- Bhagya- Vidhata,

Jaya He, Jaya He, Jaya He

Jaya, Jaya, Jaya, Jaya He.

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co